ADONAI d.o.o.

Adonai d.o.o.

adresa: Selska cesta 90a, Zagreb 10000

tel. + 385 1 3746 970

fax. +385 1 3746 971

web i kontakt: www.dona.hr

 

DoNA je jedini prerađivač svježeg voća u koncentrirani voćni sok u Republici Hrvatskoj.

Osnovne djelatnosti su prerada voća, proizvodnja prehrambenih proizvoda dobivenih preradom voća te trgovina na veliko.

Osim proizvodnje vlastite marke DoNA (voćni sirupi, džemovi i ekstra džemovi) te koncentriranog voćnog soka DoNA PREMIUM 100% (jabuka i maraška), DoNA je i vrlo važan proizvođač privatnih marki.

 

DoNA brand was created in 1978 and for a long time it is a guarantor for high quality products in Croatia and beyond.

Main business activities are primary fruit processing, production of final food products obtained from fruits processing and wholesale.

 

Product categories are DoNA trade mark (fruit syrups, jams and extra jams), fruit juice concentrate (apple concentrate, sour cherry concentrate and Marasca Cherry) and private labels (juices, ice teas, fruit syrups, jams and extra jams).