PRAVILNICI

Pravilnici i propisi Broj službenog glasila/godina izdavanja Izmjene i dopune
Pravilnik o senzorskom ocjenjivanju NN 132/14  
Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane NN 63/11 NN 79/11 NN 90/13
Pravilnik o dodacima prehrani NN 126/13
Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane NN 29/09
Pravilnik o jakim alkoholnim pićima NN 61/09 NN 141/09 104/11 NN 86/11 NN 118/12
Pravilnik o upisniku destilatera NN 137/05 NN 75/07
Pravilnik o trošarinama NN 01/19  
Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića NN 101/16
Pravilnik o voćnim vinima NN 73/06 NN 24/11 NN 28/11 NN 62/11
NN 82/11 NN 120/12 NN 59/13  
Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju NN 48/13
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije NN 106/13 NN 6/16
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13 NN 141/13
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje NN 86/10 NN 7/11 NN 74/13
Pravilnik o pivu NN 142/11 NN 141/13
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 86/13 NN 65/2015  NN 19/17
Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada NN 26/13
Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom NN 125/08 NN 55/09 NN 130/10
Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama NN 83/13
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05 NN 115/05 NN 81/08 NN 31/09 NN 156/09
NN 38/10 NN 10/11 NN 81/11 NN 126/11
NN 38/13 NN 86/13
Lista zemljopisnih oznaka (vina) NN 06/04  NN 111/08  NN 64/2017
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina NN 102/04 NN 64/05
Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina NN 102/04 NN 91/05 NN 71/06 NN 73/07 NN 8/08
NN 88/09 NN 24/11 NN 152/11
Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina NN 105/04
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina NN 106/04 NN 137/12 NN 142/13  NN 48/14  NN 01/15
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima NN 114/10
Lista tradicionalnih izraza za vino NN 96/07 NN 62/10 NN 133/10 NN 14/11 NN 52/12
NN 75/13 NN 138/13 NN 42/17 NN 49/2017
Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze NN 53/14
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze NN 74/12 NN 80/12 NN 48/13 NN 159/13
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina NN 141/10 NN 31/11 NN 78/11 NN 120/12
Pravilnik o vinskom i voćnom octu NN 121/05 NN 53/06 NN 26/11
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina NN 30/06 NN 48/10 NN 65/10 NN 25/11 NN 47/12
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina NN 71/08  NN 121/14
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji NN 48/14              NN 147/14
Pravilnik o visini naknade troškova  za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva NN 7/97 NN 57/00  NN 137/12
Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla NN 7/05 NN 41/08
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti NN 142/13  NN 49/14
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/2017
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN 88/15  NN 78/16  NN 116/2017
Popis prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj NN 19/2018
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina i aromatiziranih proizvoda od vina NN 28/2018