ZAKONI

Zakoni Broj službenog glasila/godina izdavanja Izmjene i dopune
Zakon o trošarinama NN 106/2018  
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića NN 72/13
Zakon o hrani NN 81/13  NN 14/14
Zakon o informiranju potrošača o hrani NN 56/13  NN 14/14  NN 56/16
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN 81/13
Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe NN 39/13
Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima NN 39/13
Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima NN 39/13
Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja NN 81/13  NN 14/14  NN 56/15
Zakon o vinu NN 96/03 NN 55/11  NN 14/14
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09  NN 56/13  NN 154/14  NN 119/15  NN 120/16  NN 127/2017
Zakon o vodama NN 153/09 NN 130/11 NN 56/13  NN 14/14 NN 46/2018
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13  NN 64/2015
Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda NN 82/13  NN 14/14
 Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 80/13  NN 14/14
Zakon o otpadu NN 178/04 NN 153/05  NN 111/06 NN 60/08 NN 87/09
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13