Jesu li obavezna zdravstvena upozorenja sljedeći potez EU-a

Europska komisija razmatra uvođenje obaveznih zdravstvenih upozorenja na jakim alkoholnim pićima za područje Europske unije. Takva upozorenja već postoje u nekima od zemalja članica Europske unije, no ona se primjenjuju samo na nacionalnom nivou dotične zemlje.

Piše: dr.sc. Jasna Čačić, MBA, direktorica GIUPPH-a

 

Europska komisija je početkom 2021. predstavila Europski plan za borbu protiv raka koji sadržava ciljeve politike, deset vodećih inicijativa i brojne prateće mjere koje će se primijeniti u državama članicama s ciljem borbe protiv raka. U Europskom planu za borbu protiv raka ističe se da je šteta povezana s alkoholom velika prijetnja javnom zdravlju.

Prema Europskom planu za borbu protiv raka, namjera je Europske komisije preispitati zakonodavstvo Unije o oporezivanju alkohola kao jednu od mogućih mjera koja bi vodila prema smanjenju potrošnje alkohola.

U Europskom planu je također predviđeno da Komisija preispita svoju politiku u odnosu na promociju alkoholnih pića i predloži uvođenje obveze navođenja popisa sastojaka i nutritivne deklaracije te zdravstvenih upozorenja na deklaracijama alkoholnih pića.


IRSKOJ ODOBRENA ZDRAVSTVENA UPOZORENJA

Kada je riječ o obaveznom uvođenju zdravstvenih upozorenja na deklaracije, važno je naglasiti da je to povezano uz dvije zakonske inicijative Europske komisije: reviziju Uredbe 1169 iz 2011. godine o informiranju potrošača o hrani i ažuriranje Europskog kodeksa protiv raka.

Europski kodeks protiv raka usmjeren je na aktivnosti koje građani mogu poduzeti u cilju sprečavanja raka, a napravljen je u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom odnosno Međunarodnom agencijom za istraživanje raka.

U međuvremenu je Uprava za zdravstvo Europske komisije prešutno odobrila uvođenje zdravstvenih upozorenja navedenih u prijedlogu irske Uredbe o označavanju alkohola. Odobrenje je dano iako je takva odluka u suprotnosti s postojećim zakonodavstvom Europske unije stvarajući trgovinske barijere s obzirom na to da će europski proizvođači jakih alkoholnih pića kod izvoza za Irsku morati mijenjati deklaracije i usklađivati ih s irskim propisima.

To će posebno predstavljati veliki financijski problem malim europskim proizvođačima dok će srednje veliki proizvođači i distributeri zbog povećanih troškova biti nekonkurentni u odnosu na domaće, irske proizvođače jakih alkoholnih pića.


MOGUĆI SCENARIJI UVOĐENJA UPOZORENJA

Na tragu navedenog, Europska komisija razmatra uvođenje obaveznih zdravstvenih upozorenja na jakim alkoholnim pićima za područje Europske unije. Takva upozorenja već postoje u nekima od zemalja članica Europske unije, no ona se primjenjuju samo na nacionalnom nivou dotične zemlje.

Sada još nije razvidno na koji način i kroz koje zakonodavstvo će se implementacija zdravstvenih upozorenja provesti, ali postoji nekoliko mogućih scenarija.

• Prije svega, moguće je iskoristiti reviziju Uredbe o informiranju potrošača i ovlastiti Komisiju za donošenje odgovarajućeg delegiranog akta koji je, kada se usvoji, obvezujući za sve zemlje članice.

• Isto tako, moguće je dati amandmane na već postojeći prijedlog revizije navedene Uredbe. U tom slučaju obveza bi stupila na snagu zajedno s danom stupanja na snagu revidirane Uredbe.

• Zadnja mogućnost bila bi putem Vijeća donošenjem Preporuke. U ovom slučaju Preporuke Vijeća imaju političko značenje, ali nisu obvezujuće za proizvođače.

U ovom trenutku se ne može sa sigurnošću reći za koju od predloženih opcija se Komisija zalaže i nema li možda još neku varijantu za uvođenje zdravstvenih upozorenja na deklaracije jakih alkoholnih pića. To otvara prostor proizvođačima za daljnji razgovor i komunikaciju s Europskom komisijom. Ono što treba naročito istaknuti jest da donošenje svake nove inicijative ili zakonske odredbe treba biti potkrijepljeno argumentima dobivenim na osnovu sveobuhvatnog znanstvenog istraživanja, a ne rezultat nečije političke odluke koja će rezultirati samo u povećanju troškova proizvodnje, a neće polučiti očekivane rezultate.

Europska komisija zajedno sa svojim institucijama trebala bi se više usredotočiti na podizanje stupnja znanja potrošača kroz njihovo educiranje i pravilno informiranje uključujući umjereno i odgovorno pijenje jakih alkoholnih pića te izbor o kupovini jakih alkoholnih pića prepustiti potrošačima.

_______