RADNA TIJELA

Skupština je temeljni organ upravljanja GIUPPH-a, a čine je svi članovi. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Predsjednik Skupštine je Đorđe Bjedov, Doehler GmbH.
Zamjenica predsjednika Skupštine je Vesna Tomac Vukmanović, Studenac d.o.o.

—–

Koordinacijski odbor razmatra i predlaže Skupštini GIUPPH-a ukupnu strategiju djelovanja GIUPPH-a, poslovnu politiku za plansku godinu te projekte značajne za rad i razvoj GIUPPH-a. Koordinacijski odbor čine predsjednici odbora, direktor Udruge i predsjednik Koordinacijskog odbora.

Predsjednica Koordinacijskog odbora je Ivana Petričević, Jamnica d.d.

—–

Nadzorni odbor nadzire rad svih tijela Skupštine te kontrolira primjenu zakona, ugovora i općih akata GIUPPH-a.

Predsjednica Nadzornog odbora je Nevenka Vrač, Cedevita d.o.o.

—–

Uprava – direktor vodi poslove GIUPPH-a te ima pravo zastupanja i predstavljanja GIUPPH-a u okviru djelatnosti. Uprava ima jednog člana – direktora GIUPPH-a kojeg imenuje Skupština na prijedlog Koordinacijskog odbora.

Direktorica GIUPPH-a je dr.sc. Jasna Čačić, MBA. 

—–

Odbori

Rad GIUPPH-a odvija se kroz Odbore. Odbori pokreću inicijativu, razmatraju i predlažu nadležnim organima GIUPPH-a rješenja za pojedina pitanja ili probleme čije je rješavanje od interesa za članove određene strukovne grupe djelatnosti unutar GIUPPH-a. Osim odbora, a radi rješavanja pojedinih problema, po potrebi se osnivaju i ad hoc povjerenstva.


Odbor za održivost i okoliš

Odbor za vode

Odbor za bezalkoholna pića

Odbor za jaka alkoholna pića