RADNA TIJELA

Skupština je temeljni organ upravljanja GIUPPH-a, a čine je svi članovi. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Predsjednik Skupštine je Krešimir Majačić, Sladorana d.o.o., Županja.

—–

Koordinacijski odbor razmatra i predlaže Skupštini GIUPPH-a ukupnu strategiju djelovanja GIUPPH-a, poslovnu politiku za plansku godinu te projekte značajne za rad i razvoj GIUPPH-a. Koordinacijski odbor čine predsjednici odbora, direktor Udruge i predsjednik Koordinacijskog odbora.

Predsjednica Koordinacijskog odbora je Ivana Petričević, Jamnica d.d.

—–

Nadzorni odbor nadzire rad svih tijela Skupštine te kontrolira primjenu zakona, ugovora i općih akata GIUPPH-a.

Predsjednica Nadzornog odbora je Vesna Jurak, Badel 1862 d.d.

—–

Uprava – direktor vodi poslove GIUPPH-a te ima pravo zastupanja i predstavljanja GIUPPH-a u okviru djelatnosti. Uprava ima jednog člana – direktora GIUPPH-a kojeg imenuje Skupština na prijedlog Koordinacijskog odbora.

Direktorica GIUPPH-a je dr.sc. Jasna Čačić, MBA. 

—–

Odbori

U okviru GIUPPH-a djeluju tri odbora. Odbori pokreću inicijativu, razmatraju i predlažu nadležnim organima GIUPPH-a rješenja za pojedina pitanja ili probleme čije je rješavanje od interesa za članove određene strukovne grupe djelatnosti unutar GIUPPH-a. Osim odbora, a radi rješavanja pojedinih problema, po potrebi se osnivaju i ad hoc povjerenstva.

Odbor za jaka alkoholna pića i vrenje, predsjednik Stipe Bevanda, Maraska d.d.

Odbor za bezalkoholna pića, predsjednik Ivan Pavelić, Cedevita d.o.o.

Odbor za vode, predsjednik Marinko Pleština, Jamnica d.d.