Od 1.9. obavezne e-Trošarine

Od 1.9. obavezne e-Trošarine

Od 1. rujna 2014. obavezno je elektroničko podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih propisa –  ”e-Trošarine”.
Detalje možete pročitati u sljedećim dopisima:

Hodogram postupanja gospodarstvenika kod registracije za korištenje usluge e-Trošarine

Vremenska dinamika i opseg uvođenja sustava e-Trošarine