Održana prva izobrazba za senzorskog analitičara

U prosincu 2015.godine u organizaciji GIUPPH održana je izobrazba za senzorskog analitičara. Prva grupa polaznika uspješno je završila program izobrazbe čime su stekli uvjete da budu dio panela certificiranih senzorskih analitičara jakih alkoholnih pića pri GIUPPH. Na taj način otvoren je put primjeni međunarodno priznate OIV metode od 100 bodova i ujednačavanju standarda u ocjenjivanju jakih alkoholnih pića u Hrvatskoj.

Sljedeći termin održavanja programa izobrazbe za senzorske analitičare jakih alkoholnih pića planiran je za početak veljače 2016. godine.

Prijave se primaju na e-mail: giupp@giupp.hr