Što Studenac ima s vilinskim konjicima?

VRIJEDNA INICIJATIVA STUDENCA U OČUVANJU PRIRODE I
BIORAZNOLIKOSTI

Vretenca ili vilinski konjici, kako ih se još naziva u narodu, bila su kroz povijest
nadahnućem mističnih priča i bajki, predrasuda, ali i simbolom snage, odlučnosti,
uspjeha i pripadnosti. Ovi zanimljivi insekti postoje već stotinama milijuna godina u
oblicima srodnim i vrlo sličnim onima kakvima ih poznajemo, a stariji su čak i od
dinosaura!

Vretenca su vrlo važna vrsta koja povezuje vodene i kopnene ekološke sustave.
Izvrsni su bio-indikatori i svojom prisutnošću nepogrešivo ukazuju na veliku
očuvanost prirode, čistoću voda i biološku raznolikost prostora u kojem žive. Zbog
toga ne čudi da su upravo vretenca najdraži kukci slavnog britanskog prirodoslovca i
biologa, Sir. Davida Attenborougha.

Prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, promjene vodnih režima, unošenje
invazivnih vrsta, onečišćenje vodotoka, te napuštanje tradicionalnog načina
poljoprivrede i življenja jedni su od glavnih razloga ugroženosti hrvatskih močvarnih i
vodenih staništa. Ukoliko se naša najvažnija staništa ne zaštite, fauna vretenaca u
Hrvatskoj neće opstati u sadašnjem sastavu. Kako bi se mogli planirati i primjenjivati
različiti postupci aktivne zaštite izvornosti prirode, nesmetanog razvoja prirodnih
procesa i same vrste vretenaca, potrebno je redovito vršiti monitoring ove vrste.

Srećom, brojnim vrstama vretenaca divimo se u područjima voda Studene i Lipičkog
Studenca. Monitoringom provedenim 2022. godine zabilježeno je 1018 zapisa te su
pronađene ukupno 43 vrste vretenaca što čini 60% ukupne faune vretenaca u
Hrvatskoj. Ovi nalazi nedvojbeno ukazuju na jedno od najočuvanijih i najčišćih
područja u našoj zemlji.