TETRA PAK d.o.o.

TETRA PAK d.o.o.

Tetra Pak je vodeća svjetska kompanija u proizvodnji rješenja za preradu i pakiranje prehrambenih proizvoda. Usko surađujući sa svojim kupcima i dobavljačima, Tetra Pak nudi sigurne, inovativne i ekološki prihvatljive proizvode koji svakoga dana zadovoljavaju potrebe stotina milijuna ljudi iz više od 170 zemalja širom svijeta. S više od 23.000 zaposlenika u preko 85 zemalja, u Tetra Paku vjeruju u odgovorno vođenje industrije i održivost u poslovanju. Slogan kompanije „ŠTITI ŠTO JE DOBRO™“ (“PROTECTS WHAT’S GOOD™”) odražava viziju stvaranja hrane koja je sigurna i svuda dostupna.
Tetra Pak d.o.o.

Adresa: Buzinski prilaz 30, Buzin, 10010 Zagreb

Telefon: +385 1 661 0000

Faks: +385 1 661 0050

Internetska stranica: www.tetrapak.hr

E-pošta: info.hr@tetrapak.com

——————————

Tetra Pak is the world’s leading food processing and packaging solutions company. Working closely with customers and suppliers, Tetra Pak provides safe, innovative and environmentally sound products that each day meet the needs of hundreds of millions of people in more than 170 countries around the world. With more than 23,000 employees based in over 85 countries, Tetra Pak believes in responsible industry leadership and a sustainable approach to business. The company’s motto, “PROTECTS WHAT’S GOOD™,” reflects vision to make food safe and available, everywhere.
Tetra Pak d.o.o.

Address: Buzinski prilaz 30, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 661 0000

Fax: +385 1 661 0050

Web page: www.tetrapak.hr

E-mail: info.hr@tetrapak.com