Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu prihvaćena u ENVI odboru

GIUPPH pozdravlja pozitivan ishod današnjeg glasovanja u Odboru Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) o prijedlogu Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Odbor je prepoznao važna načela koja podupiru kružno gospodarstvo i zatvoreni krug recikliranja i usvojio je neka od prijeko potrebnih poboljšanja početnog prijedloga Uredbe.

U očekivanju plenarnog glasovanja i razmatranja prijedloga Uredbe u Vijeću EU, GIUPPH podržava slijedeće izmjene ENVI odbora:

  1. Uvođenje obaveznog sustava povratne naknade koji se pokazao učinkovitim u sustavu skupljanja, recikliranja i ponovne uporabe ambalaže
  2. Uvođenje načela sprečavanja recikliranja u niže kategorije vrijednosti (downcycling) i pravedan pristup recikliranom materijalu.
    Sustavi recikliranja trebaju dati prioritet promicanju recikliranja u istu kategoriju vrijednosti, a proizvođači pića koji su obavezni postići ciljeve vezano uz korištenje recikliranog materijala trebaju imati pravedan pristup reciklatu kako bi mogli ostvariti zakonski propisane ciljeve.
  3. Zahtjevi za ponovno korištenje (reuse) odnose se na krajnje distributere, a ne na proizvođače čime su izbjegnuta nova ulaganja za proizvođače pića.

Razočarani smo što vidimo da komplementarnost između ponovne upotrebe i zatvorenog kruga recikliranja nije uspjela dobiti potporu Odbora. To bi dodatno omogućilo našem sektoru primjenu modela ponovne upotrebe tamo gdje to ima smisla za okoliš, kao što je HORECA.

Nastavljamo zagovarati komplementarnost kao nužnu mjeru kako bi se osigurala najučinkovitija primjena ponovne uporabe i zatvorenog kruga recikliranja i nadamo se da će Parlament i Vijeće prepoznati njenu važnost tijekom postupka razmatranja prijedloga Uredbe.