1. božićna degustacija jakih alkoholnih pića

Prva božićna degustacija jakih alkoholnih pića održana je u organizaciji i prostorijama GIUPPH-a 12. prosinca 2013. godine. Cilj degustacije bio je prezentirati i ocijeniti proizvode koji su, najvećim dijelom, plasirani na tržište tijekom 2013. godine.

Ocijenjeno je 11 uzoraka jakih alkoholnih pića slijedećih proizvođača: Badel 1862, Zvečevo, Badel d.o.o. i MDM Perković. Najviše proizvoda bilo je u kategoriji likera te rakije i loze. Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje izrazilo je zadovoljstvo kvalitetom uzoraka koji su postigli izuzetno dobre rezultate. Također je pohvaljen dizajn etiketa i boca kod većine uzoraka. Namjera je organizatora da degustacija jakih alkoholnih pića postane tradicionalna sa svrhom unapređenja kvalitete proizvoda.

 bozicna_degustacija2 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA