EFSA završila procjenu – Aspartam je siguran

EFSA završila procjenu – Aspartam je siguran

Sladilo aspartam i produkti njegove razgradnje sigurni su za ljudsku prehranu pri trenutnim razinama izloženosti, zaključila je EFSA u svojoj prvoj cjelovitoj procjeni rizika. Stručnjaci iz EFSA-inog Odbora za prehrambene aditive i nutrijente dodane hrani (ANS Panel) uzeli su u obzir sve dostupne podatke, uključujući studije na životinjama i ljudima, te nakon detaljne analize, zaključili kako je trenutni prihvatljiv dnevni unos (eng. ADI), od 40 mg/kg tjelesne težine na dan, siguran za opću populaciju. Znanstveno mišljenje jasno pokazuje kako su produkti razgradnje aspartama, također, prirodno prisutni u drugoj hrani, ali je njihov doprinos ukupnoj izloženosti putem hrane nizak.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/131210.htm