HACCP studija

HACCP studija
GIUPPH je u skladu s člankom 55. Zakona o hrani (NN 46/07) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o higijeni hrane (NN 99/07) izradio Vodič dobre higijenske prakse i HCCP načela u industriji bezalkoholnih, alkoholnih i jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i octa te ga uputilo i zatražilo mišljenje od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je na temelju mišljenja stručnog Povjerenstva (imenovanog od strane Ministarstva) izdalo ocjenu Vodiča dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela u industriji pića (klasa:011-02/08-11/19 urbroj: 534-08-1-2/1-08-04).
Pravo na korištenje Vodiča imaju isključivo registrirane članice GIUPPH-a. Za sve subjekte u poslovanju s hranom – registrirane članice GIUPPH-a isti e priznaje kao HACCP studija uz obveza da na temelju studije izrade vlastiti HACCP plan. HACCP plan se predočava nadležnom nadzornom tijelu.