Direktorica GIUPPH-a Jasna Čačić

Direktorica GIUPPH-a Jasna Čačić bogato profesionalno iskustvo stekla je radeći u realnom sektoru u inozemstvu te u državnoj upravi. U Ministarstvu poljoprivrede bila je od početka uključena u pregovore s Europskom unijom kao voditeljica pregovaračke podskupine za vina i jaka alkoholna pića. Na mjestu direktorice GIUPPH-a nalazi se od 2011. godine.

Predstavnica je Republike Hrvatske u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV), u Komisiji za ekonomiku i zakonodavstvo i u drugom mandatu je na mjestu potpredsjednice Stručne skupine za jaka alkoholna pića na bazi grožđa i vina.
Uključena je u rad Europske federacije flaširanih voda (EFBW) i imenovana na mjesto potpredsjednice Stručne grupe za poreze.

Doktorirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer ekonomika poljoprivrede. Završila je Međunarodni MBA studij „Poslovno upravljanje u agrobiznisu“. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova, te članaka.

jasna_cacic