Održana godišnja Skupština GIUPPH-a

Godišnja Skupština GIUPPH-a održana je 9. ožujka 2018. godine. Na Skupštini su sudjelovale članice GIUPPH-a te gosti iz državnih i znanstvenih institucija. Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o radu za 2017. godinu kao i plan rada za 2018. gdinu u kojemu su definirani zadaci za naredno razdoblje s naglaskom na promicanju zajedničkih interesa i komunikaciji s nadležnim tijelima unutar Hrvatske i u okviru Europske unije.
Na Skupštini je izabran predsjednik Skupštine GIUPPH-a, Đorđe Bjedov koji je do sada obnašao funkciju zamjenika predsjednika.
Za zamjenicu predsjednika Skupštine GIUPPH-a izabrana je Vesna Tomac Vukmanović.