Početak edukacije za senzorskog analitičara jakih alkoholnih pića

Početak edukacije za senzorskog analitičara jakih alkoholnih pića

U okviru aktivnosti planiranih za ovu godinu, GIUPPH organizira edukaciju za senzorskog analitičara jakih alkoholnih pića. Program izobrazbe započinje 25.11.2015. godine.

Budite dio panela certificiranih senzorskih analitičara jakih alkoholnih pića i upoznajte se s novom metodom ocjenjivanja na bazi 100 bodova preporučenom od strane Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)!

Više informacija možete naći ovdje;

PROGRAM IZOBRAZBE SENZORSKIH ANALITIČARA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA:

download

PRIJAVA za sudjelovanje:

download