Prezentacija GIUPPH-a na međunarodnoj konferenciji “Tradicija i tranzicija”

Na poziv europskog udruženja proizvođača jakih alkoholnih pića spiritsEUROPE dr.sc. Jasna Čačić, direktorica GIUPPH-a održala je prezentaciju na konferenciji „Tradicija i tranzicija: održivost u središtu zemljopisnih oznaka“. U svojoj prezentaciji dr.sc. Jasna Čačić govorila je o povezanosti ekonomske, socijalne i ekološke održivosti u odnosu na zaštićene zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića. Istaknula je razliku između koncepta zemljopisnih oznaka i održivosti te ukazala na činjenicu da je održivost već sada dio svake zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića.

Konferencija je održana 28. svibnja 2021. godine a predavači su bili istaknuti stručnjaci s područja jakih alkoholnih pića te predstavnici Europske komisije i Parlamenta Europske unije.