Prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode – pitanja i odgovori

Prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode – pitanja i odgovori

P: Koje sve vode postoje na tržištu Hrvatske?

O: Na hrvatskom tržištu mogu biti: prirodne mineralne vode, prirodne izvorske vode (izvorske vode) i stolne vode.

 

P: Što je prirodna mineralna voda i što je karakterizira?

O: Prirodna mineralna voda je voda koja udovoljava propisanim mikrobiološkim kriterijima, potječe iz vodonosnika, a zahvaća se i puni iz izvora.Prirodne mineralne vode karakterizira sadržaj i količina određenih mineralnih tvari, elemenata u tragovima ili drugih tvari te određeni fiziološki učinci.

 

P: Što je vodonosnik?

O: Vodonosnik je podpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogućava znatan protok podzemne vode ili zahvaćanje znatnih količina podzemne vode.

 

P: Što je izvor?

O: Izvor je prirodno pojavljivanje podzemne vode na površini ili zahvat podzemne vode iz jednog ili više bušenih zdenaca.

 

P: Po čemu se prirodna mineralna voda razlikuje od vode za ljudsku potrošnju?

O: Prirodna mineralna voda se razlikuje od vode za ljudsku potrošnju po svojoj izvornoj čistoći i prirodnim svojstvima koja karakteriziraju sadržaj i količini određenih mineralnih tvari, elemenata u tragovima ili drugih tvari te određenim fiziološkim učincima. Navedena svojstva prirodne mineralne vode su sačuvana zbog podzemnog podrijetla koje je zaštićeno od svih rizika onečišćenja.

 

P: Kakva je podjela prirodnih mineralnih voda obzirom na sadržaj ugljikovog dioksida (CO2)?

O: Prirodne mineralne vode obzirom na sadržaj ugljikovog dioksida dijelimo na:

a)      Prirodno gazirana prirodna mineralna voda –  nakon punjenja u ambalažu prirodna mineralna voda ima isti sadržaj CO2 kao i na izvoru, CO2je iz vodonosnika

b)      Prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora – nakon punjenja u ambalažu prirodna mineralna voda ima višisadržaj CO2  nego na izvoru, CO2je iz vodonosnika

c)       Gazirana prirodna mineralna voda – prirodna mineralna voda kojoj je dodan CO2 koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda

P: Kakva je podjela prirodnih mineralnih voda obzirom na sadržaj minerala?

O: Prirodne mineralne vode obzirom na sadržaj minerala dijelimo na:

a)      Prirodne mineralne vode s vrlo malom količinom minerala (količina minerala određena kao suhi ostatak, manja od 50 mg/l)

b)      Prirodne mineralne vode s malom količinom minerala (količina minerala određena kao suhi ostatak, manja od 500 mg/l)

c)       Prirodne mineralne vode bogate mineralima (količina minerala određena kao suhi ostatak, veća od 1500 mg/l)

 

P: O čemu ovisi kemijski sastav prirodnih mineralnih voda?

O: Kemijski sastav prirodnih mineralnih voda ovisi o sastavu stijena kroz koji prolaze.

 

P: Koje su glavne ionske komponente prirodnih mineralnih voda?

O: Glavne ionske komponente prirodnih mineralnih voda su:

-          kationi magnezija, kalcija, natrija i kalija

-          anioni hidrogenkarbonata, klorida i sulfata

 

P: Koji su dozvoljeni tehnološki postupci?

O: Prirodna mineralna voda u onakvom stanju kakvom je na izvoru ne smije biti podvrgnuta tehnološkim postupcima osim odvajanju nestabilnih elemenata te slobodnog  CO2.

 

P: Smije li se prirodna mineralna voda dezinficirati?

O: Ne, strogo je zabranjen bilo koji oblik dezinfekcije.

 

P: Popis priznatih prirodnih mineralnih voda?

O: Da bi prirodna mineralna voda bila na Popisu priznatih prirodnih mineralnih voda ona mora proći postupak priznavanja. Tijekom postupka priznavanja nadležnom Ministarstvu potrebno je dostaviti geološki i hidro-geološki izvještaj, fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i mikrobiološka izvješća o provedenim ispitivanjima na izvoru. Na temelju dokumentacije Povjerenstvo donosi rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

P: Što sve mora pisati na etiketi prirodne mineralne vode propisano Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15?

O: Na etiketi mora pisati: naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište, analitički sastav karakterističnih aniona i kationa, naziv mjesta korištenja izvora i tehnološki postupak (ako je primijenjen) koji je odobren Pravilnikom.

Zabranjeno je pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju koristiti trgovačke nazive, slikovne prikaze ili neke druge oznake koje bi dovele potrošača u zabludu vezano na svojstvo koje prirodna mineralna voda ne posjeduje.

 

P: Smije li prirodna mineralna voda iz jednog izvora imati više trgovačkih imena?

O: Ne.

 

P: Što ako prirodna mineralna voda sadrži koncentraciju fluorida veću od 1,5 mg/l?

O: Tada na etiketi mora biti navod: „Sadrži više od 1,5 mg/l fluorida: nije pogodna za uobičajenu prehranu dojenčadi i djece ispod 7 godina starosti.“, navod mora stajati neposredno uz trgovačko ime proizvoda.

 

P: Jesu li dozvoljeni navodi: „pogodno za pripremu hrane za dojenčad“, „može imati laksativni učinak“ i „može imati diuretski učinak“?

O: Prirodna mineralna voda s tim navodima se može stavljati na tržište RH samo ako je proveden postupak odobravanja korištenja navoda i izdano rješenje o odobrenju korištenja navoda.

 

P: Smije li se prirodna mineralna voda označiti na način koji bi joj pripisao svojstva vezana uz prevenciju ili liječenje bolesti?

O: Ne, zabranjeno je prirodnu mineralnu vodu označiti na način koji bi joj pripisao svojstva vezana uz prevenciju ili liječenje bolesti.

 

P: Kojim propisima podliježu prirodne mineralne vode?

O: Prirodne mineralne vode u Republici Hrvatskoj regulirane su Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15, Direktivom 2009/54/EZ o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda i Direktivom Komisije 2003/40/EZ o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda te Uredbom 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani.

 

P: Što je prirodna izvorska voda?

O: Prirodna izvorska voda je voda namijenjena konzumaciji u svom prirodnom stanju, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, zahvaća se i puni iz izvora.

 

P: Koja je razlika između prirodne izvorske vode i izvorske vode?

O: Naziv „izvorska voda“ za vodu koja se nalazi na tržištu EU ima isto značenje kao i naziv „prirodna izvorska voda“.

 

P: Po čemu se prirodna mineralna voda razlikuje od prirodne izvorske vode?

O: Za uvjete korištenja, mikrobiološke zahtjeve i dopuštene tehnološke postupke obrade prirodne izvorske vode vrijede ista propisana pravila kao i za prirodnu mineralnu vodu. Za razliku od prirodne mineralne vode kojoj sastav, temperatura i ostala svojstva koja ju karakteriziraju moraju biti stalna i ne smiju se mijenjati niti u slučaju povećanja izdašnosti izvora, sastav, temperatura i ostala svojstva prirodne izvorske vode moraju biti stalna u okviru prirodnih promjena. Maksimalno dopuštene koncentracije kemijskih i indikatorskih parametara u prirodnoj izvorskoj vodi propisane su Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.

 

P: Priznavanje prirodnih izvorskih voda?

O: Da bi se prirodnih izvorskih voda mogla staviti na tržište RH ona mora proći postupak priznavanja. Tijekom postupka priznavanja nadležnom Ministarstvu potrebno je dostaviti geološki i hidro-geološki izvještaj, fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i mikrobiološka izvješća o provedenim ispitivanjima na izvoru. Na temelju dokumentacije Povjerenstvo donosi rješenje o priznavanju prirodne izvorske  vode.

 

P: Može li prirodna izvorska voda sadržavati ugljikov dioksid?

O: Da, prirodna izvorska voda može sadržavati ugljikov dioksid i tada se na tržište stavlja pod nazivom: „prirodna izvorska voda s ugljikovim dioksidom“ ili „gazirana prirodna izvorska voda“.

 

P: Što sve mora pisati na etiketi prirodne izvorske vode propisano Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15?

O: Na etiketi mora pisati: naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište, naziv mjesta korištenja izvora i tehnološki postupak (ako je primijenjen) koji je odobren Pravilnikom.

Zabranjeno je pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju koristiti trgovačke nazive, slikovne prikaze ili neke druge oznake koje bi  dovele potrošača u zabludu vezano na svojstvo koje prirodna mineralna voda ne posjeduje.

 

P: Smije li prirodna izvorska voda iz jednog izvora smije imati više trgovačkih imena?

O: Ne.

 

P: Je li dozvoljeno prirodnu izvorsku vodu označavati s: „prirodna mineralna voda“, „mineral“, „kiselica“ ili nekom izvedenicom prethodno navedenih riječi?
O: Ne, prirodna izvorska ne smije se označavati na način koji bi mogao zbuniti potrošača i stvoriti dojam da se radi o prirodnoj mineralnoj vodi.

 

P: Kojim propisima podliježu prirodne izvorske vode?

O: Prirodne izvorske vode u Republici Hrvatskoj regulirane su Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15, Direktivom Komisije 2003/40/EZ o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda te Uredbom 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani.

 

 

P: Što je stolna voda?

O: Stolna voda se dobiva iz podzemnih i površinskih akumulacija pitke vode. Dozvoljeno je mehaničko i kemijsko pročišćavanje.

 

P: Pod kojim nazivom se stolna voda stavlja na tržište?

O:Naziv pod kojim se stavlja na tržište je: stolna voda ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida: stolna voda s ugljikovim dioksidom ili gazirana stolna voda i sl.

 

P: Što sve mora pisati na etiketi stolne vode propisano Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15?

O: Na etiketi stolne vode mora pisati: naziv pod kojim se stolna voda stavlja na tržište i ukoliko je stolna voda bila podvrgnuta obradi sa zrakom obogaćenim ozonom mora biti označena navodom: „voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom“.

 

P: Smije li se etiketa stolne vode označiti na način da se sugerira da je u boci prirodna izvorska ili prirodna mineralna voda?

O: Zabranjeno je na ambalaži, pri označivanju ili bilo kojoj vrsti reklamiranja i prezentiranja, korištenje riječi, naziva proizvoda, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, koji upućuju na prirodnu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu, primjerice riječi »kiselica«, »mineralna voda«, »mineral«, »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo«, »prirodna« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

 

P: Kojim propisima podliježu stolne vode?

O: Stolne vode u Republici Hrvatskoj regulirane su Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama NN 48/15, Uredbom 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.